Skip to main content

Missie en doelstelling

Missie

Stichting Bikkels is in mei 2020 opgericht ter bevordering van de kwaliteit van leven,  levensvreugde en de zelfredzaamheid van ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke  kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Dit gebeurt door het financieel en  materieel (doen) ondersteunen voor kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of  palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben en voorts al hetgeen in de ruimste zin met  een of ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn  Dit houdt in dat Stichting Bikkels zich inzet voor extra’s, die rechtstreeks ten goede komen  aan het eerdergenoemde kinderen.

Stichting Bikkels is een zich steeds verversend fonds.  

Het ingezamelde geld wordt zo spoedig en efficiënt mogelijk besteed aan de gestelde  doelen. De werkwijze moet volkomen inzichtelijk en transparant zijn naar alle donateurs toe

Doelstelling

 1. Een materiële bijdrage leveren aan de zorg voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch  zieke kinderen en jongvolwassenen met een beperking.  
 2. Het maatschappelijk draagvlak en de aandacht voor deze specifieke zorg en doelgroep  vergroten, bijvoorbeeld door samenwerking met andere regionale stichtingen/ instellingen/ businessclubs. 

Stichting Bikkels realiseert dit door het inzamelen van geld via fondsen, bedrijven, serviceclubs en particuliere sponsoren, het organiseren van evenementen waarbij het  Bestuur van Stichting Bikkels de verantwoordelijkheid heeft dit proces te leiden en te  beheren. Deze werkzaamheden worden geheel belangeloos verricht.

Uitvoering

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van Stichting Bikkels. Het Bestuur werkt volgens een vaststaand werkplan, maar zal jaarlijks proberen tenminste 1 activiteit te organiseren teneinde zelf geld in te zamelen. In het werkplan staan de volgende punten:

 • De wijze waarop gelden zullen worden geworven;
 • De manier waarop werving en projecten aan elkaar worden gekoppeld. In het bijzonder wordt hierbij gewaakt dat de doelstelling van de stichting wordt gewaarborgd;
 • De wijze waarop projecten kunnen worden ingediend;
 • De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor ondersteuning door Stichting Bikkels 
 • Stichting Bikkels streeft ernaar om met stichtingen samen te werken die dezelfde doelgroep hebben, om een groter draagvlak te creëren. Samen staan we sterker en kunnen we meer projecten verwezenlijken.

Het Bestuur en vrijwillige projectondersteuning

 • Verzorgen van de projectaanvragen voor fondsen- en sponsorwerving en samenwerking met andere stichtingen;
 • rapporteren in de reguliere bestuursvergaderingen;
 • verzorgen van de financiële verantwoording;

Werkwijze

 1. Werven van projecten: projecten worden uitsluitend door het bestuur zelf gekozen en er kunnen derhalve geen aanvragen voor projectondersteuning worden gedaan.
 2. Werving van middelen.
 3. Realisatie van het gekozen project.
 4. Verantwoording naar de donateurs

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen en jongvolwassenen met een beperking en/of met aangeboren of verworven aandoeningen. Stichting Bikkels wil een bijdrage leveren aan de aanvulling en/of verbetering van de kwaliteit van leven voor deze kinderen door extra materialen en uitjes te sponsoren die niet vanuit de reguliere middelen vanuit zorg kunnen worden gefinancierd.