Skip to main content

Wat is Stichting Bikkels?

Doelstelling 

Het geven van meer levensvreugde en zelfvertrouwen aan zorg intensieve kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Dit willen we bereiken middels fondsenwerving, donaties en het organiseren van evenementen voor de aanschaf van extra ontwikkelingsgerichte materialen en handicap specifieke faciliteiten. Daarnaast het mede (doen) organiseren van uitjes en activiteiten voor deze kwetsbare doelgroep.

 

Het kind en de jongvolwassene staan hierbij centraal, waarbij ook het gezin niet uit het oog verloren wordt. Door al die kinderen en hun ouders te bereiken, die vaak in hun jonge leven al zoveel doorzettingsvermogen hebben moeten laten zien, hoopt Stichting Bikkels levenslust te stimuleren en vele harten te raken.

Stichting Bikkels wil de zelfredzaamheid en weerbaarheid van het kind en jongvolwassene daadwerkelijk vergroten, als ook de directe omgeving stimuleren hieraan mee te werken. Dit kan bereikt worden door het (laten) organiseren van allerlei activiteiten. Vanuit de reguliere zorg worden materialen, activiteiten en ondersteuning vaak niet vergoed.  Daarom hebben wij uw hulp nodig!