Skip to main content

Wat doet Stichting Bikkels?

In eerste instantie is het doel het werven van fondsen om daarmee middelen en materieel voor de ondersteuning van kinderen en jongvolwassenen te kunnen aanschaffen.
Er zullen on- en offline promotionele activiteiten georganiseerd worden ter introductie van de Stichting en de bekendheid met de doelstellingen.
Tevens het (laten) organiseren van activiteiten voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Dat kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn, sponsormeeting, fundraisingactiviteiten en alles dat in de ruimste zin met een of ander verband houdt.

 

Enkele voorbeelden hoe donaties en giften worden gebruikt:

  • Het kindvriendelijk faciliteren van diverse ruimtes
  • Het aanbieden van speciale therapieën, die niet door zorgverzekeraars vergoed worden
  • Aanschaf van educatief speelgoed en ontwikkelingsgericht materiaal
  • Aanschaf van handicap specifieke zit- en sta voorzieningen, speeltoestellen en muziekinstrumenten
  • Werving en professionaliseren van vrijwilligers
  • Uitstapjes, incl. vervoer, dagtrips.