Skip to main content

CityKids De Samenstroom

Het betreft hier een nieuwe locatie van Medisch Kindzorg Instelling CityKids te Hellevoetsluis, waar zij samen met de Montessorischool, een reguliere basisschool, school voor bijzonder onderwijs en een reguliere kinderopvangorganisatie het Integraal Kind Centrum De Samenstroom vormt. De naam zegt het al: met elkaar gelijke kansen creëren voor ieder kind door onderwijs, opvang en zorg dichtbij elkaar te brengen en te laten ‘samenstromen’ in één gebouw’.

Zo kunnen kinderen met én zonder beperking, ook binnen het gezin als broertjes en zusjes ‘onder 1 dak’ samen opgroeien. Tussen deze 5 organisaties bestaat een samenwerking en worden elkaars expertises en invalshoeken gedeeld. Vanuit de visie samen optrekken kan er gewerkt worden en delen wij elkaars kernwaarden zoals inclusiviteit, positieve beeldvorming en toegankelijkheid. Het mooiste vinden wij het empoweren van ieder kind waar wij drempels willen slechten van kinderen met en zonder een beperking onderling en de verschillende organisaties. Zo krijgen ons inziens de kinderen de best mogelijke (verpleegkundige) zorg, behandeling en pedagogische benadering, alsook wordt hun omgeving hierin betrokken, wat de zelfredzaamheid en de ontwikkelkansen voor alle kinderen bevordert. Er ontstaat spelenderwijs heel laagdrempelig een leerrijke omgeving en wordt onderling contact gestimuleerd. Juist dat contact tussen kinderen met en zonder beperking geeft plezier en wordt het gemeenschapsgevoel hierdoor bevorderd door samen op te groeien en van elkaar te leren, maar ook dat ieder kind erbij hoort en elkaars vriendje kan zijn!

Stichting Bikkels heeft meegeholpen aan de aanschaf van handicap-specifieke speeltoestellen en ontwikkelingsgerichte materialen voor deze locatie.

Ontzettend blij zijn we met donaties van Handicap.NL, Het Gehandicapte Kind, DeltaPort Donatiefonds, Organik Kimya, Pasman Stichting, Stichting Goede Doelen Nh1816, Kinderfonds van Dusseldorp en Lionsclub Haringvliet. Niet alleen wij zijn blij, maar natuurlijk ook de kinderen! Zij spelen naar hartenlust hiermee en ontwikkelen zich eveneens met al deze mooie materialen! Dit heeft ook weer tot gevolg dat de ouders worden ontlast als de kinderen door het gebruik van al die materialen zelfredzamer worden! Fijn voor iedereen dus! Heel veel dank aan al deze fondsen en bedrijven die ons hebben ondersteund om locatie De Samenstroom tot in de puntjes kindvriendelijk te faciliteren!