Skip to main content

CityKids Blessing

De begane grond van een oud sfeervol pand in Zuidland, een vroegere bewaarschool, later dienst gedaan als Hotel Blessing is in 2022 verbouwd. Het is volledig aangepast om daar 60 chronisch zieke kinderen van 0-12 jaar dagbehandeling te kunnen geven. Dit op dringend verzoek van wijkteams en huisartsen van de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. Omdat de vraag naar dit soort voorzieningen erg groot is, zijn inmiddels alle 5 daggroepen met ieder 8-12 kinderen volledig ingericht mede met hulp van vele donaties van diverse fondsen, kerken en stichtingen.

Om aan de vraag voor 24-uurszorg voor ernstig zieke kinderen met een palliatieve zorgvraag te kunnen voldoen heeft Medisch Kindzorg Instelling CityKids in dit oude sfeervolle hotel ook een Kinderzorghuis gerealiseerd. Zo is 1 oude hotelkamer op de bovenverdieping omgetoverd tot een hospice/logeerkamer. Verder zijn hier 2 ruimtes geschikt gemaakt voor kinderen van 0-5 jaar met een verpleegkundige zorgvraag en is er 1 groep gerealiseerd voor kinderen van 0-5 jaar met een verstandelijke beperking. Tevens is er in het Kinderzorghuis een handicap specifieke ingerichte kinderslaapkamer en eveneens een slaap/waakkamer voor de verpleegkundige/ouders en een speel/familiekamer gerealiseerd. Om de bovenverdieping praktisch te kunnen indelen waren er diverse structurele ingrepen, voorzieningen en faciliteiten nodig. Ook een beddenlift moest in de bestaande bouw geïntegreerd worden. Het Kinderzorghuis zal naast dagopvang dienst doen als kindvriendelijk vervangend thuis. Zodra het verpleegkundig personeel is aangetrokken en ingewerkt kunnen de eerste kinderen komen logeren als stap tussen ziekenhuis en thuis, voor respijtzorg of weekenden ter ontlasting van de ouders. Door de 24 uurs functie en kinderverpleegkundigen in het toekomstige team, kan ook voor die kinderen in de laatste fase van hun leven dit tweede “thuis” een fijne veilige plek voor het gezin zijn om, hoe moeilijk ook, mogelijk afscheid te kunnen nemen in een warme omgeving. Deze herbestemming van hotel naar Kindzorgcentrum zal in veel opzichten een `Blessing’ zijn voor de kinderen, ouders en omgeving en uiteraard ook voor de keten van verwijzers! Stichting Bikkels heeft zich de afgelopen 1,5 jaar enorm ingespannen om dit Kinderzorghuis te kunnen realiseren!