Skip to main content

Welkom bij Stichting Bikkels

Stichting Bikkels ondersteunt zorg intensieve kinderen die ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch ziek zijn en jongvolwassenen met een beperking. Indirect ondersteunt de stichting hiermee ook de gezinnen van deze kinderen en jongvolwassenen. Dit doet Stichting Bikkels onder andere door het financieel en materieel ondersteunen van deze kwetsbare kinderen en jongvolwassenen middels fondsenwerving, donaties en door evenementen te organiseren.

Bikkels zijn kinderen en jongvolwassenen, die ondanks al hun beperkingen toch doorgaan en het beste ervan maken.

Met donaties worden voor deze kinderen ontwikkelingsgerichte materialen en faciliteiten aangeschaft die niet vanuit de zorgbudgetten of exploitatie kunnen worden bekostigd. Er worden ook vruchtbare samenwerkingsverbanden aan gegaan met andere stichtingen die hetzelfde doel beogen. Mocht u een donatie overwegen, of die nu groot of klein is, weet dan dat wij overal blij mee zijn! Daar ons bestuur geen vergoedingen ontvangt, komt iedere euro bij deze kwetsbare kinderen terecht!

Stichting Bikkels is werkzaam in geheel Nederland, maar wil zich voornamelijk concentreren op kinderprojecten op de Zuid-Hollandse eilanden.

Bikkels zijn kinderen en jongvolwassenen, die ondanks al hun beperkingen toch doorgaan en er het beste van proberen te maken. Ze zitten niet bij de pakken neer en vechten voor hun plaats in de maatschappij. Dat doen ze niet alleen maar met de steun van hun ouders en verzorgers. Voor ouders is het niet makkelijk elke dag de intensieve zorg van het kind of de jongvolwassene op zich te nemen. Stichting Bikkels wil deze kinderen en jongvolwassenen en hun gezinnen ondersteunen door het bevorderen van hun doorzettingsvermogen, levensvreugde en zelfredzaamheid.

Live your life to the max! Wat de max ook is…

Nieuws

Golftoernooi 13 september a.s

17 april 2024
Kiwanisclub Brielle en Stichting Bikkels hebben de handen ineen geslagen om samen een geweldig golftoernooi te organiseren op 13 september a.s.! De organisatie zelf ligt vnl in handen bij Kiwanisclub Brielle, maar Stichting Bikkels levert hand- en...

Agenda

Hier Aan De Kust Rally

Op zaterdag 29 oktober 2022 wordt de 1e editie van de ‘Hier Aan De Kust Rally” gereden. De ‘Hier Aan De Kust Rally” is een eendaagse rally voor het...

Corona en de gevolgen

Helaas kan Stichting Bikkels weinig tot geen activiteiten ontwikkelen vanwege Corona. Wel staat er een rally op de planning in het voorjaar 2022. E...

Lionsclub Haringvliet

De Lionsclub Haringvliet gaat binnenkort weer oliebollen bakken en verkopen voor de nieuwe CityKidslocatie Hellevoetsluis! Wilt u ook heerlijke oli...

Verhalen

Alle hulp is meer dan welkom

Wilt u iets doneren voor deze Bikkels? Stort u dan het bedrag wat u kunt missen op: Stichting Bikkels, NL26 RABO 0359 2756 56. De kinderen en hun ouders zijn u ontzettend dankbaar!

NL26RABO0359275656